Ihmisoikeusvaltuuskunta

 

Ihmisoikeusvaltuuskunta

  • käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä perus- ja ihmisoikeusasioita
  • hyväksyy vuosittain Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen
  • toimii myös perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä.

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunta koostuu kansalaisyhteiskunnan, perus- ja ihmisoikeustutkimuksen sekä muiden perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen osallistuvien tahojen edustajista.

Pysyvinä jäseninä valtuuskuntaan kuuluvat ylimmät laillisuusvalvojat, erityisvaltuutetut ja Saamelaiskäräjien edustaja. Ihmisoikeuskeskuksen johtaja toimii ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtajana.

Eduskunnan oikeusasiamies asetti 17.3.2016 ihmisoikeusvaltuuskunnan toimikaudeksi 1.4.2016 - 31.3.2020. Valtuuskunnassa on 38 jäsentä. Asettamiskirje (pdf)

Ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsenet 1.4.2016-31.3.2020

1. Aarnio Reijo, tietosuojavaltuutettu
2. Hakonen Kimmo, kansliapäällikkö, oikeuskanslerinvirasto
3. Kurttila Tuomas, lapsiasiavaltuutettu
4. Maarianvaara Jukka, tasa-arvovaltuutettu
5. Pimiä Kirsi, yhdenvertaisuusvaltuutettu
6. Sakslin Maija, eduskunnan apulaisoikeusasiamies
7. Sanila-Aikio Tiina, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät
8. Nieminen Elina, lakimies, Invalidiliitto ry
9. Arajärvi Pentti, OTT, professori (2016 em.), Helsingin yliopisto, dosentti, Itä-Suomen yliopisto
10. Bruun Niklas, OTT, professori, Hanken Svenska handelshögskolan
11. Castrén Elina, OTK, VT, toiminnanjohtaja, Pakolaisneuvonta ry
12. Grundström Elina, puheenjohtaja, Julkisen sanan neuvosto JSN
13. Heinämäki Leena, OTT, vanhempi tutkija, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (PYVI), Arktinen keskus, Lapin yliopisto
14. Hetemäki Inka, vaikuttamis- ja ohjelmatyönjohtaja, Suomen UNICEF ry
15. Hänninen Juha, ylilääkäri, Terhokodin johtaja
16. Iivonen Esa, johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL
17. Jokinen Markku, toiminnanjohtaja, Kuurojen Liitto ry
18. Kallioniemi Arto, TT, KM, HuK, didaktiikan professori, Helsingin yliopisto
19. Karanki, Antti, puheenjohtaja, Trasek ry
20. Kivistö Kalevi, ministeri, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry
21. Koivuranta Eija, toimitusjohtaja, Väestöliitto ry
22. Kumpula, Kristiina, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti SPR
23. Könkkölä Kalle, toiminnanjohtaja, Kynnys ry
24. Laajapuro Niina, ihmisoikeustyön johtaja, Amnesty International Suomen osasto
25. Markkula Heli, asiantuntija, Suomen Nuorisoyhteistyö ? Allianssi ry
26. Mattila Kaari, pääsihteeri, Ihmisoikeusliitto
27. Merenlahti Petri, TT, arkkipiispan teologinen erityisavustaja, Suomen ev.lut. kirkko
28. Nykänen Eeva, OTT, johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
29. Paloranta Paula, OTL, VT, pääsihteeri, Keskuskauppakamari
30. Pirjatanniemi Elina, johtaja, valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti
31. Rautiainen Pauli, HTT, julkisoikeuden professori, valtiosääntöoikeuden dosentti, Tampereen yliopisto
32. Sajantila Antti, LT, professori, oikeuslääketieteen erikoislääkäri, Helsingin yliopisto
33. Sasi Kimmo, VT, diplomiekonomi, LL.M. neuvonantaja
34. Shafae Hamed, palveluneuvoja, Helsingin kaupungin kanslia
35. Sulin Ida, OTT, VT, lakimies, Suomen Kuntaliitto ry
36. Teittinen, Antti, tutkimuspäällikkö, dosentti, Kehitysvammaliitto ry
37. Tontti Jarkko, kirjailija, OTT, VT
38. Virtanen Riku, itsenäinen tutkija, opiskelija

Lisätietoa Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnasta www.ihmisoikeuskeskus.fi