Ihmisoikeuskeskus

Ihmisoikeuskeskuksen tehtävänä on

  • edistää perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvää tiedotusta, koulutusta, kasvatusta ja tutkimusta,
  • laatia selvityksiä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisesta,
  • tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi,
  • osallistua perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen liittyvään eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön,
  • huolehtia muista vastaavista perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä.

Ihmisoikeuskeskuksella on lisäksi lakisääteisenä erityistehtävänä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen täytäntöönpanon edistäminen, suojelu ja seuranta yhdessä ihmisoikeusvaltuuskunnan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Kyseessä on ensimmäinen Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle yhteisesti osoitettu lakisääteinen tehtävä.

Keskus ei käsittele kanteluja eikä muitakaan yksittäistapauksia, jotka kuuluvat ylimpien laillisuusvalvojien toimivaltaan.

Ihmisoikeuskeskus perustettiin lailla (Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 197/2002 muutos 20.5.2011/535), joka tuli voimaan 1.1.2012. Ihmisoikeuskeskus on toiminnallisesti itsenäinen ja riippumaton, mutta hallinnollisesti osa eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaa.

 

Yhteystiedot

Ihmisoikeuskeskus

Arkadiankatu 3

FI-00102 Eduskunta

+358-9 4321 (eduskunnan vaihde)


info (at) ihmisoikeuskeskus.fi

 

www.ihmisoikeuskeskus.fi

www.facebook.com/Ihmisoikeuskeskus/

twitter.com/FIN_NHRI

Lisätietoa Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen ihmisoikeusvaltuuskunnasta www.ihmisoikeuskeskus.fi