Esitykset 2013

 

 
 
 

Päätös rakennustuotealan yhdenmukaistettujen eurooppalaisten standardien kieltä ja saatavuutta koskevassa asiassa
25.10.2013, Dnrot 962/4/12 ja 4779/4/12
 
23.10.2013, Dnro 673/2012
 
 
 
Oikeusasiamies esittää hyvitystä potilaan itsemääräämisoikeuden loukkauksesta
Vaikean sairauden takia avuttomalle potilaalle oli suoritettu hoitotoimenpiteitä vastoin hänen tahtoaan. Toimenpiteillä loukattiin potilaan henkilökohtaisen koskemattomuuden ja yksityiselämän suojaa, jotka on turvattu perustuslaissa ja ihmisoikeus-sopimuksessa.
Julkisen vallan on perustuslain mukaan turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Sen vuoksi oikeusasiamies esittää, että terveydenhuollon kuntayhtymä hyvittää kantelijalle häneen kohdistetut loukkaukset.
10.9.2013, Dnro 2803/4/12, lisätiedot: vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor, puh. (09) 4321.
 
 
 
 
 
 
7.5.2013, Dnro 1160/2012
 
Metroliikenteen turvallisuustakeista tulisi säätää lailla
3.5.2013, Dnrot 448/2011 ja 3865/2012
 
11.4.2013, Dnro 809/2011
 
9.4.2013, Dnro 4222/2011
 
20.3.2013, Dnro 3426/2009
 
6.3.2013, Dnro 4707/2011
 
5.3.2013, Dnro 3512/2011
 
28.2.2013, Dnro 197/2013
 
28.2.2013, Dnro 4092/2011
 
8.2.2013, Dnro 2011/2010
 
17.1.2013, Dnro 2720/2011