Esitykset 2012

 

21.12.2012, Dnro 4649/2011
 
20.12.2012, Dnro 3709/2010
 
19.12.2012, Dnro 1319/2011
 
26.11.2012, Dnro 4012/2012
 
26.11.2012, Dnro 3109/2012
 
 
Oikeusasiamies Jääskeläinen pitää epätyydyttävänä sitä, että oikeus vaativiin suun terveydenhuollon palveluihin julkisessa terveydenhuollossa ei toteudu yhdenvertaisesti eri puolilla Suomea.
Hän saattanut käsityksensä sosiaali- ja terveysministeriön tietoon ja pyytänyt Valviraa ohjaamaan ja valvomaan, että nämä palvelut järjestetään lainmukaisesti. Molempien tulee ilmoittaa toimenpiteistään 30.4.2013 mennessä.
22.10.2012, dnro 2106/4/11, lisätiedot esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. 09 4321.
 
 
 
Valmisteverosaatavan kuittaus veronpalautuksesta
11.10.2012, Dnrot 941/2010 ja 4167/2010
 
 
 
Vankien itsemurhien ehkäisy vaatii kiireisesti ohjeita
6.9.2012, dnro 2357/2012
 
26.7.2012, dnro 150/4/2011
 
1.6.2012, dnro 848/2/2011
 
Oikeusasiamieheltä huomautus ja hyvitysesitys
Ylöjärven kaupunginhallitus julkaisi salassa pidettäviä tietoja verkkosivuillaan
Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Ylöjärven kaupunginhallitukselle huomautuksen, kun se oli julkaissut verkkosivuillaan esityslistan, josta ilmeni henkilön nimi ja hänen saamansa terveydenhoidon palvelu. Esityslistalta tiedot päätyivät sanomalehteen. Julkisuuslain mukaan terveystiedot on pidettävä salassa.
Jääskeläinen pyytää kaupunginhallitusta harkitsemaan, kuinka se voisi hyvittää henkilölle yksityisyyden loukkauksen.
11.5.2012, dnro 4420/4/10, lisätiedot esittelijäneuvos Kaija Tanttinen-Laakkonen, puh. (09) 4321.
 
 
 
27.2.2012
 
16.2.2012
Dnro 3283/2010 (päätös ruotsiksi, lyhennelmä suomeksi)
 
27.1.1012
Käräjäoikeuksien päivystysjärjestelmä ei aina vastaa poliisin tarpeita
- AOA Pajuoja esittää asetuksen muuttamista
Monet kiireelliset asiat, joissa poliisi ei voi tehdä itse päätöstä, eivät asetuksen mukaan kuulu käräjäoikeuksien päivystysjärjestelmän piiriin.
Asetusta tulisi muuttaa niin, että kaikki pakkokeinolain 5a luvun mukaiset pakkokeinot, poliisilain 3 luvun tiedonhankinta ja tullilain vastaavat toimenpiteet voitaisiin käsitellä arkisin käräjäoikeuksien kanslioiden aukioloajan ulkopuolella.

Dnro 127/2/11, lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki, puh. (09) 4321.
 
19.1.2012
 
19.1.2012
Kuolemansyyn selvittämisestä tiedottaminen
Dnro 649/2010 (päätös ruotsiksi, lyhyt seloste suomeksi)
 
11.1.2012
9.1.2012