Esitykset 2011

 

20.12.2011
Miten toimintansa lopettaneiden yksityislääkäreiden potilasasiakirjoja tulisi säilyttää?
Monet yksityislääkärit laativat potilasasiakirjat edelleen paperille. Säännöksiä toimintansa lopettaneiden lääkäreiden asiakirjojen säilyttämistä ei ole, sen jälkeen kun kansanterveyslain säännös asiasta on kumottu. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja esitti sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin, että jollekin tai joillekin tahoille säädetään lailla velvollisuus ottaa vastaan toimintansa lopettaneiden yksityislääkäreiden potilasasiakirjat.
Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen potilasasiakirjojen sähköinen säilytys perustuu asiakastietolakiin. Potilasasiakirjojen sähköisen pitkäaikaissäilytyksen järjestää vuodesta 2015 alkaen Kansaneläkelaitos. Tämä koskee kuitenkin vain niitä palveluntarjoajia, joilla on sähköinen potilastietojärjestelmä.
Lisätiedot: esittelijäneuvos Jorma Kuopus, puh. (09) 4321,
dnro 3647/2010
 
17.11.2011
Dnro 1725/4/10
 
14.11.2011
Dnro 687/4/10
 
14.11.2011
Dnro 1000/4/10 (suomeksi ja ruotsiksi)
 
9.11.2011
 
9.11.2011
 
3.10.2011
 Dnrot 2745/4/10, 2995/4/10, 3581/4/10 ja 3706/4/10
 
 
22.9.2011
Dnro1331/5/11
 
20.9.2011
Dnro 1901/4/10