Esitykset 2010

20.12.2010
Esitys valtiovarainministeriölle valtion virastojen aukiolosta annetun asetuksen muuttamiseksi (seloste)
 
Lausunnot esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistuksesta
Hallitus antoi lokakuussa 2010 eduskunnalle esitykset esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilain kokonaisuudistuksesta (HE 222/2010 ja 224/2010).
Joulukuussa 2010 eduskunnan perustuslaki-, laki- ja hallintovaliokunta kuulivat esityksistä asiantuntijoina oikeusasiamiehen kanslian esittelijöitä.
8. - 9.12.2010
Dnro 4073/5/10 Juha Haapamäki perustuslakivaliokunnalle
Dnro 4119/4/10 Juha Haapamäki hallintovaliokunnalle esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilaista

Esitys pysäköintivirhemaksupäätöksen sisältöä koskevan säännöksen täydentämiseksi
28.10.2010
Dnro 1441/4/09

Kunta peri lakiin perustumattomia omavastuuosuuksia
13.10.2010
Dnro 1713/4/09

Esitys vangin kirjeenvaihtoa koskevan lainsäädännön muuttamistarpeen harkitsemiseksi
30.9.2010
Dnro 3169/2/10

Lääketieteen opiskelijoiden toimiminen tilapäisesti lääkärin tehtävissä
30.9.2010
Dnro 3209/2/10

Sähköisen viestin toimittamisvelvollisuus vangille edellyttäisi lainsäädännön täsmentämistä
8.9.2010
Dnro 2335/4/08

Helsingin terveyskeskus peri virheellisesti maksun lääkärinlausunnon antamisesta kuntoutusta varten
2.9.2010
Dnro 1739/4/09

Kuolemantoteamiskäytännöt
18.8.2010
Dnro 1478/4/10

Vangin varmuusosastosijoituksen jatkamista koskevan kuulemisen toteuttamiseen ei ole laillisia perusteita käyttää voimakeinoja
2.7.2010
Dnro 1909/2/08

Taidemuseon valokuauskiellon tulisi perustua lakiin
1.3.2010
Dnro 2998/4/08

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen
18.2.2010
Dnro 213/2/09