Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Väestörekisterikeskukselle moitteet apulaisoikeusasiamieheltä

AOA Maija Sakslin totesi puutteita ja viivästyksiä väestötietojärjestelmän lokitietoja koskeneeseen tietopyyntöön vastaamisessa. Asian käsittely ei kaikilta osin ollut lain mukaista ja se viivästyi aiheettomasti. 

Kantelija oli tehnyt tietopyynnön Väestörekisterikeskukselle omia ja lapsensa tietoja tarkastelleista henkilöistä väärinkäytösepäilynsä vuoksi. Hän oli saanut pyytämänsä tiedot omalta osaltaan noin neljässä kuukaudessa. Lasta koskevat tiedot annettiin hänelle vasta uuden pyynnön jälkeen yli vuoden kuluttua. Kantelija arvosteli pyynnön käsittelyn kestoa ja sitä, ettei hän ollut saanut lastaan koskevia tietoja, vaikka hänellä oli tuomioistuimen määräämä oikeus saada lastaan koskevia tietoja.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 2983/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, p. 09 432 3363.