Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Tunnen perusoikeuteni -kilpailun voittajat julkistettiin 9.2.2018 eduskunnan oikeusasiamiehen vuosipäivän juhlassa

Esiopetus ja ala-aste sarjassa menestyivät Niipperin koulun 6P Espoosta ehdotuksella ”Lapsella on oikeus tulla kuunnelluksi” ja Tahvonlahden ala-aste 6 C Helsingistä ehdotuksella ”Jokaisella on oikeus harrastaa perheen rahatilanteesta riippumatta”.

Ylä-astesarjassa molemmat voittajatyöt tulivat Pyörönkoulun 8 H luokalta Kuopiosta. He ehdottivat uusiksi perusoikeuksiksi ”Oikeutta olla oma itsensä” ja ”Kolme koetta viikossa riittää!”.

Lukiolaisten ja ammatillisten oppilaitosten sarjassa voiton veivät Nakkilan lukion yh 1 kurssilaiset työllä ”Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen” ja Lieksan lukion yhteiskuntafilosofian ryhmä työllään ”Sukupuolineutraalius”. 

Palkinnot voittajien kesken arvottiin tilaisuudessa. Pääpalkinnon eli retken eduskuntaan ja puuhapäivän koko luokalle voitti Tahvonlahden ala-asteen 6 C Helsingistä. Onnea kaikille voittajille!

Kilpailutöihin voi edelleen tutustua tunnenperusoikeuteni.fi kilpailusivuilla. Tuomariston mukaan voittajaehdotusten lisäksi mukana oli paljon hyviä ehdotuksia tärkeistä asioista. 

Kiitos kaikille kilpailuun osallistuneille lapsille ja nuorille sekä heidän opettajilleen!