Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Salattuja ulkomaan tuloja koskevien omaksi vahingoksi tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely Verohallinnossa

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan salattuja ulkomaantuloja koskevien verovelvollisten vahingokseen tekemien oikaisuvaatimusten käsittelyssä Verohallinnossa ei ilmennyt moitittavaa. Oikaisuvaatimukset johtivat 56 tapauksessa rikosilmoitusharkintaan ja syyskuuhun 2016 mennessä Keskusrikospoliisille tehtiin 28 rikosilmoitusta.

AOA Maija Sakslinin päätös 5786/2016 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla, www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström, p. 09 432 3355.