Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja - vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin

Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on todennut Mikkelin vankilan johtajan ja apulaisjohtajan syyllistyneen virkatoiminnassaan rikoksiin. Kumpikin oli maaliskuussa 2016 antanut apulaisoikeusasiamiehelle vangin kantelun tutkimista varten lisäselvityksen, jossa on ollut totuudenvastaisia tietoja. Rikokset, joihin johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät, ovat väärän todistuksen antaminen viranomaiselle ja virkavelvollisuuden rikkominen.

Johtajan ja apulaisjohtajan menettely tuli ilmi, kun Mikkelin vankilan henkilökunta otti kanteluasian ratkaisun jälkeen yhteyttä oikeusasiamiehen kansliaan ja kertoi, että johtajan ja apulaisjohtajan antamat tiedot eivät pidä paikkaansa. OA määräsi asiassa suoritettavaksi esitutkinnan, jonka suoritti keskusrikospoliisi. 

OA pitää johtajan ja apulaisjohtajan tekoja laillisuusvalvonnan toimintaedellytysten kannalta vakavina. OA päätti, ettei syytteen nostaminen ole kuitenkaan tarpeen, sillä totuudenvastaisista tiedoista ei tässä tapauksessa syntynyt vahinkoa kantelun kohteina olleille virkamiehille eikä kantelijalle.

OA antoi Mikkelin vankilan johtajalle ja apulaisjohtajalle huomautuksen heidän syykseen lukemistaan rikoksista.  

OA Petri Jääskeläisen ratkaisu 2809/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi 

Lisätietoja asiasta antaa esittelijäneuvos Anu Rita, puh 09 432 3362.