Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Oikaisuvaatimusten käsittely Kelassa on ruuhkautunut

Kansaneläkelaitoksen antaman selvityksen mukaan toimeentulotukea koskevien oikaisuvaatimusten keskimääräiset käsittelyajat olivat tammikuussa 2018 lähes neljä kuukautta. Käsittely on ruuhkautunut ja Kelan mukaan ruuhkan purkaminen vie koko kevään.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen totesi, että vakiintuneesti kunnan menettelyä arvioitaessa kohtuullisena sosiaalihuoltoon liittyvänä oikaisuvaatimuksen käsittelyaikana on oikeusasiamiehen ratkaisukäytännössä pidetty alle kolmea kuukautta. Toimeentulotuen myöntämisessä ja myös oikaisuvaatimuskäsittelyssä on kyse viimesijaisen tuen järjestämisestä. Pitkät käsittelyajat voivat ainakin joissain tapauksissa vaarantaa henkilön oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. 

Käsittelyaikojen merkitys korostuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien vanhusten, vaikeavammaisten, mielenterveysongelmaisten ja pelkästään toimeentulotuen varassa elävien sosiaalihuollon asiakkaiden kohdalla.
AOA kiinnitti huomiota oikaisuvaatimusten asianmukaiseen ja viivytyksettömään käsittelyyn. AOA pyysi myös, että Kela ilmoittaa 1.6.2018 mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt tai ryhtyy asiassa. 

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu EOAK/6048/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi/

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Tapio Räty p. 09 432 3379.