Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Mikko Sarja apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on valinnut apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi esittelijäneuvos, OTL, VT Mikko Sarjan toimikaudeksi 1.10.2017-30.9.2021.

Lain mukaan eduskunnan oikeusasiamies valitsee, saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton, apulaisoikeusasiamiehen sijaisen enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Perustuslakivaliokunta oli kannanotossaan Mikko Sarjan valinnan kannalla. 

Lain mukaan oikeusasiamies päättää erikseen sijaisen kutsumisesta hoitamaan apulaisoikeusasiamiehen tehtäviä.

Mikko Sarja toimii esittelijäneuvoksena eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Sarja aloitti kansliassa vuonna 2003. Tätä ennen Sarja toimi esittelijän tehtävissä oikeuskanslerin virastossa ja tutkimustehtävissä Lapin yliopistossa.