Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Lapsen kuuleminen koulun loma-ajoista

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin kiinnitti huomiota siihen, ettei lasten oikeus tulla kuulluksi aina toteudu koulujen työ- ja loma-ajoista päätettäessä. Päätökset eivät aina perustu riittävään lapsivaikutusten arviointiin. AOA Sakslin selvitti asiaa omana aloitteenaan Helsingin ja Espoon osalta. 
 
Lasten näkemysten selvittäminen ja lapsivaikutusten arviointi on tärkeää. Koulujen työ- ja loma-aikaan liittyvät päätökset koskevat juuri lapsia ja vaikuttavat lapsen oikeuteen lepoon ja virkistykseen. Käytännöt eivät kuitenkaan ole vakiintuneita ja yhdenmukaisia. 
 
- Lasten osallisuus ei aina tule turvatuksi Lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämällä tavalla, jos lapsia kuullaan vain nuorisovaltuustojen, oppilaskuntien tai vastaavien välityksellä, toteaa Sakslin. 
 
Lapsen oikeuksien sopimusta valvova YK:n lapsen oikeuksien komitea on korostanut, että menettelyjen, joissa lapsia kuullaan, on oltava avoimia kaikille lapsille.
 
Kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä ja toimenpiteissä on otettava ensisijaisesti huomioon lapsen etu. Lapsivaikutuksia arvioimalla selvitetään, mikä on lapsen etu. Kun arviointi tehdään hyvin, saadaan tietoa suunnitellun päätöksen vaikutuksista lasten hyvinvointiin ja kehitykseen kokonaisvaltaisesti ja eri näkökulmista. Arviointi lisää myös päätöksenteon avoimutta ja moniarvoisuutta.
 
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisut 6196/2017 (Espoo) ja 6195/2017 (Helsinki) on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi
 
Lisätietoja antaa esittelijä Virve Toivonen, p. 09 432 3342.