Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Lääketieteellisen lisäselvityksen käsittely vakuutusyhtiössä

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen korostaa asiantuntijalääkäreiden roolia vakuutusyhtiöissä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisissa korvausasioissa. 

Vakuutuslaitokselle toimitettujen lääketieteellisten selvitysten arviointi kuuluu kaikissa vaiheissa asiantuntijalääkäreille, myös valituksen vireillä ollessa. Tätä arviointia ei tule siirtää miltään osin laitoksen etuuskäsittelijöille.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen ratkaisu 352/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Niemelä, p. 09 432 3356.