Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Kuntoutustuen jatkohakemuksen käsittelyviive Kelassa

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Pasi Pölönen arvostelee Kelaa viivästyksistä määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen jatkohakemusten käsittelyssä. Kelan toimihenkilöitä oli siirretty ratkaisemaan ruuhkautuneita perustoimeentulotukihakemuksia, mikä viivästytti etuushakemuksien käsittelyä.

Kantelijan hakemus oli vireillä 11 viikkoa ilman, että sille tehtiin mitään. 20 viikon käsittelyaika aiheutti määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen maksuun kahden kuukauden maksukatkon. Maksukatkon vuoksi kantelija joutui hakemaan Kelasta perustoimeentulotukea.

AOA Pasi Pölösen ratkaisut 2346/2017 ja 1770/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa notaari Eeva-Maria Tuominen, p. 09 432 3395.