Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Häkkisänkyjen käytöstä luovuttava kehitysvammahuollossa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä kaksi oikeusasiamiehen kanslian virkamiestä teki ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun Sote) kehitysvammaisten henkilöiden laitos- ja asumisyksiköihin.

Tarkastuksella havaittiin, että laitos- ja asumisyksiköissä oli käytössä häkkisänkyjä (cage bed).

Kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen estämiseksi toimiva eurooppalainen komitea (CPT) on todennut, että häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana ja niiden käyttö on lopetettava välittömästi.

Oikeusasiamies kehottaa, että häkkisänkyjen käytöstä luovutaan ja niiden sijaan löydetään vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Tarkastuspöytäkirjat 5920/2017+6670/2017 ja 6311/2017 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Minna Verronen p. 09 432 3394 tai vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen p. 09 432 3338.