Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Apulaisoikeusasiamies Sakslin esittää postilain täsmentämistä

Posti Oy huolehtii lakisääteisestä tiedoksiantomenettelystä. Sen vastuu on käytännössä rajoittunut vain pieneen murto-osaan lakisääteisenä tiedoksiantona toimitettavista lähetyksistä. Lisäksi vastuun rajoittuminen näyttää virkavastuun osalta perustuvan pitkälti Postin omaan tulkintaan postilain tarkoituksesta. Apulaisoikeusasiamies (AOA) Maija Sakslin pitää tilannetta epätyydyttävänä. AOA esittää liikenne- ja viestintäministeriölle arvioitavaksi, miten postilakia tulee täsmentää tai millä muilla keinoin turvataan laissa säädetyn tiedoksiantomenettelyn asianmukaisuus. 

AOA tutki kantelun pohjalta yleisempänä kysymyksenä Postin yleispalvelun tilaa ja yleispalvelun toteutumisen valvontaa. Samalla hän selvitti lakisääteisen tiedoksiantomenettelyn hoitamista ja luottamuksellisen viestin turvaamista Postin toiminnassa.   

AOA:n mukaan Postin yleispalvelun tilassa tai yleispalvelun toteutumisen valvonnassa ei ole ilmennyt sellaista, johon hänellä olisi syytä puuttua. AOA:n mukaan asiassa ei tullut esiin myöskään sellaista, jonka perusteella hänellä olisi aihetta epäillä, että lakisääteiseen tiedoksiantomenettelyyn liittyvien kirjeiden kulku ei olisi tällä hetkellä yleisellä tasolla turvattu. Postin yleispalveluvelvoite kattaa postimerkillä tai muulla käteismaksutavalla maksetut enintään kahden kilon painoiset kirjeet ja enintään 10 kilon painoiset ulkomaille lähtevät paketit. 

Apulaisoikeusasiamies Sakslinin ratkaisu 2959/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasimies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja, p. 09 432 3358.