Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa

Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia viranomaisin ja laitoksiin.
 
Eduskunnan oikeusasiamies on Petri Jääskeläinen. Apulaisoikeusasiamiehinä toimivat Maija Sakslin ja Pasi Pölönen.

Voiko oikeusasiamies auttaa?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun viranomaisista ja virkamiehistä tai muista, jotka hoitavat julkista tehtävää. 
 

 

Tiedotteet Tiedotteet

Takaisin

Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin – rajoitustoimenpiteissä ongelmia

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin määräyksestä on tehty lukuisia pääasiassa ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia huostaanotetuille lapsille tarkoitettuihin lastensuojelulaitoksiin. Tarkastusten tavoitteena on selvittää mm. lasten kohtelua ja lapsiin kohdistuneiden rajoitustoimenpiteiden käyttöä.

Tarkastusten jälkeen apulaisoikeusasiamies on ottanut jatkotoimenpiteinään useita omia aloitteita tarkastuspöytäkirjoissa esitettyjen havaintojen johdosta.

Tarkastuspöytäkirjat 1002/2016, 5449/2017, 5681/2017, 5727/2017, 5500/2017, 6546/2017, 6545/2017, 7024/2017 ja 356/2018 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Riikka Jackson p. 09 432 3385.