IHMISOIKEUSKESKUKSEN JOHTAJAN VIRKA,
neljän vuoden toimikausi (Valtiolle.fi ID: 21-58-2019)

Työnantaja:
Perus- ja ihmisoikeuksien edistämistä varten eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian yhteydessä on Ihmisoikeuskeskus. Ihmisoikeuskeskuksesta ja sen johtajan virasta säädetään eduskunnan oikeusasiamiehestä annetussa laissa (3 a luku, 535/2011).

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Alkamisaika: 1.3.2020
Tehtävä päättyy: 29.2.2024
Määräaikaisuuden syy: Määräaikainen virka, neljän vuoden toimikausi säädetty oikeusasiamieslaissa.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 4.11.2019 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Sijainti: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/Ihmisoikeuskeskus, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana Ihmisoikeuskeskuksen johtajan virka.

Eduskunnan oikeusasiamies nimittää johtajan neljän vuoden toimikaudeksi saatuaan asiassa perustuslakivaliokunnan kannanoton. Virka on erittelyvirka ja se täytetään 1.3.2020 lukien.

Ihmisoikeuskeskuksen johtajan tehtävänä on johtaa ja edustaa Ihmisoikeuskeskusta sekä ratkaista ne Ihmisoikeuskeskukselle kuuluvat asiat, jotka eivät eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain mukaan kuulu ihmisoikeusvaltuuskunnalle. Johtaja toimii myös ihmisoikeusvaltuuskunnan puheenjohtajana.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:
Viran kelpoisuusvaatimuksena on hyvä perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuksiin. Erittelyvirkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen.

Hakijalta odotamme:
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää johtamistaitoa, hyviä vuorovaikutus-, verkostoitumis- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää kotimaisten kielten ja englannin kielen taitoa. Tehtävän hoitamisen kannalta eduksi katsotaan muu kielitaito ja aikaisempi kokemus perus- ja ihmisoikeusosaamista vaativista kansallisista tai kansainvälisistä tehtävistä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot:
Viran palkka on tällä hetkellä 7 806,14 euroa kuukaudessa.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:
Virkaan nimitettäväksi esitettävän henkilön on ennen nimittämistä annettava eduskunnan virkamiehistä annetun lain 13 §:ssä tarkoitettu selvitys sidonnaisuuksistaan.

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa https://www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 4.11.2019 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:
kansliapäällikkö Päivi Romanov, puh. 09 432 3333.