KOLME VANHEMMAN OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERIN VIRKAA
(Valtiolle.fi: ID 21-9-2020)

Työnantaja:

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.5.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 3
Hakuaika päättyy: 9.3.2020 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virat ovat viraston yhteisiä.
Sijainti: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus:

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana kolme vanhemman oikeusasiamiehensihteerin virkaa, jotka täytetään 1.5.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.

Vanhempien oikeusasiamiehensihteerien tehtävänä on valmistella ja esitellä oikeusasiamiehelle kuuluvia laillisuusvalvonta- ja lausuntoasioita, osallistua oikeusasiamiehen tarkastustoimintaan ja tehdä muut hänelle mahdollisesti osoitettavat tehtävät. Tehtävään kuuluu myös oikeudellisen kehityksen, tehtäväalueen lainsäädännön, oikeus- ja ratkaisukäytännön, perus- ja ihmisoikeuksien kehityksen sekä julkisen keskustelun seuraaminen.

Viran tehtäväalueeseen kuuluvat vanhusten oikeuksien toteutumisen valvonta ja edistäminen. Tehtäviin kuuluu myös tehtäväalueen tarkastustoimintaan osallistuminen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (nyk. oikeustieteen maisterin tutkinto) tai virkaan soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävässä vaadittava kokemus julkisesta hallinnosta tai tuomarin tehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito.

Hakijalta odotamme: Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää perusteellista tehtäväalueen ja sen viranomaistoiminnan sekä sitä koskevan lainsäädännön osaamista, hyvää oikeuskäytännön ja perus- ja ihmisoikeuksien osaamista  sekä pitkäaikaista ja monipuolista työkokemusta tehtäväalueelta (palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemus yli 8 vuotta). Laillisuusvalvonnan ja tarkastustoiminnan tuntemus luetaan eduksi.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin ja englannin kielten taito ja muu kielitaito luetaan eduksi. Odotamme hakijalta myös hyviä vuorovaikutustaitoja.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 4 532,33 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävä edellyttää tarkastus- ja muuta matkustamista.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 9.3.2020 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:
Kansliapäällikkö Päivi Romanov, puh. 09 432 3333

- - -

ASIANHALLINTASIHTEERIN VIRKA
(Valtiolle.fi ID: 21-10-2020)


Työnantaja

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Perustiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.5.2020. Virka täytetään 1.5.2020 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 3.3.2020 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana asianhallintasihteerin virka.

Asianhallintasihteeri kuuluu oikeusasiamiehen kanslian asianhallintatiimiin ja työskentelee pääsääntöisesti kirjaamossa. Kansliassa on käytössä sähköinen asianhallinnan järjestelmä. Tehtävät ovat monipuolisia asianhallinnan tehtäväalueen tehtäviä, kuten saapuvan ja lähtevän postin kirjaaminen ja käsittely sekä tilastointiin, vaativaan tietopalveluun ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Asianhallintasihteerille kuuluu myös asianhallinnan järjestelmän käyttäjien koulutusta, ohjausta ja neuvontaa sekä muita asianhallintajärjestelmän käyttämiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa monipuolinen ja ajantasainen työkokemus vastaavanlaisista kirjaamistoimen ja asiakaspalvelun tehtävistä julkisessa hallinnossa, jossa henkilö on käyttänyt modernia asianhallinnan järjestelmää. Valittavan tulee ymmärtää asianhallinnan järjestelmien toimintalogiikkaa ja teknistä ympäristöä. Tehtävässä tarvitaan kokemusta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisten tietopyyntöjen käsittelystä ja tietopyyntötehtävien edellyttämää mainitun lain perusperiaatteiden ymmärtämistä.
Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus asianhallintasihteerin tehtävässä on 3 - 5 vuotta.
Valittavalta odotetaan myös hyviä tietotekniikan taitoja ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimityöskentelyyn ja vaativaan asiakaspalveluun sekä hyvää paineensietokykyä. Kielitaidon osalta odotetaan hyvää suomen kielen taitoa ja tehtävän edellyttämää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Virka sijoittuu vaativuusluokkaan 7 (tehtäväkohtainen palkanosa on 2 491,42 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa enintään kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 3.3.2020 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi toimittaa myös sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä
Kansliapäällikkö Päivi Romanov, puh. 09 432 3333