Avoimet tehtävät

Takaisin

Tarkastajan virka

Valtiolle.fi: ID 21-5-2022

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.4.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 3.2.2022 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Sijainti: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana tarkastajan virka, joka täytetään 1.4.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.

Tarkastajan tehtävänä on itsenäisesti valmistella ja esitellä erityisesti poliisia koskevia kanteluasioita sekä avustaa muita esittelijöitä kanteluasioiden valmistelussa. Hän osallistuu myös tarkastustoimintaan. Tarkastaja suorittaa lisäksi hänelle erikseen määrätyt tutkinta- ja muut tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset 

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää ja ajantasaista käytännön kokemusta poliisityöstä, erityisesti rikostutkinnasta, samoin kuin poliisin tietojärjestelmien käytön hallintaa. Kokemus poliisitoiminnan laillisuusvalvonnasta tai poliisirikostutkinnasta luetaan eduksi.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä ruotsin kielen taito, englannin kielen taito ja muu kielitaito luetaan eduksi. Odotamme hakijalta myös hyviä vuorovaikutustaitoja. Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus tehtävässä on vähintään 5 vuotta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 9 (tehtäväkohtainen palkanosa 3 378,42 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävä edellyttää tarkastus- ja muuta matkustamista.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 3.2.2022 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä

Kansliapäällikkö Matti Marttunen, puh. 09 432 3333

Id valtiolle.fi -palvelussa:
21-5-2021
Viimeinen hakupäivä:
3.2.2022 16:00