Avoimet tehtävät

Takaisin

Osastosihteeri, viestinnän tehtävät

Työnantaja:

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.7.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 31.3.2021 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Sijainti: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus: 

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana viestinnän tiimissä työskentelevän osastosihteerin virka, joka täytetään 1.7.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.

Osastosihteerin päätehtäviä ovat oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten ratkaisujen vieminen verkkosivuille, graafisten materiaalien suunnittelu ja laatiminen, taitto, oikeusasiamiehen verkkosivujen ja muiden viestintäkanavien ylläpito sekä muut mahdolliset viestintään liittyvät tehtävät.

Osastosihteerin lähiesimiehenä toimii kansliapäällikkö.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: 

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme: 

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa monipuolinen ja ajantasainen työkokemus viestinnän alalta. Osastosihteerin tehtävään valittavalla tulee olla medianomin (AMK) tai muu tehtävään soveltuva tutkinto.

Valittavalta odotetaan myös hyviä tietotekniikan taitoja, kykyä tiimityöskentelyyn sekä sosiaalisen median kanavien osaamista. Kielitaidon osalta odotetaan hyvää suomen kielen taitoa ja ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi

Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus osastosihteerin tehtävässä on 3 - 5 vuotta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävä sijoittuu vaativuusluokkaan 7 (tehtäväkohtainen palkanosa on 2 518,83 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset. 

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 31.3.2021 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:

Tiedottaja Citha Dahl, puh. 09 432 3352
Kansliapäällikkö Matti Marttunen, puh. 09 432 3333

 

Id valtiolle.fi -palvelussa:
21-21-2021
Viimeinen hakupäivä:
31.3.2021 16:00