Avoimet tehtävät

Takaisin

Kirjaajan virka


Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Perustiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: Virka täytetään 1.11.2021 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 1.10.2021 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.
Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Viran/tehtävän kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana kirjaajan virka.

Kirjaaja kuuluu oikeusasiamiehen kanslian asianhallintatiimiin ja työskentelee pääsääntöisesti kirjaamossa. Kansliassa on käytössä sähköinen asianhallinnan järjestelmä. Tehtävät ovat monipuolisia asianhallinnan tehtäväalueen tehtäviä, kuten saapuvan ja lähtevän postin kirjaaminen ja käsittely sekä tilastointiin, vaativaan tietopalveluun ja asiakaspalveluun liittyvät tehtävät. Kirjaaja toimii asianhallintatiimin tiiminvetäjänä. Kirjaajalle kuuluu myös asianhallinnan järjestelmän käyttäjien koulutusta, ohjausta ja neuvontaa sekä muita asianhallintajärjestelmän käyttämiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa monipuolinen ja ajantasainen työkokemus vastaavanlaisista kirjaamistoimen ja asiakaspalvelun tehtävistä julkisessa hallinnossa, jossa henkilö on käyttänyt modernia asianhallinnan järjestelmää. Valittavan tulee ymmärtää asianhallinnan järjestelmien toimintalogiikkaa ja teknistä ympäristöä. Tehtävässä tarvitaan kokemusta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisten tietopyyntöjen käsittelystä ja tietopyyntötehtävien edellyttämää mainitun lain perusperiaatteiden ymmärtämistä. 

Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus kirjaajan tehtävässä on 5 - 8 vuotta.
 
Valittavalta odotetaan myös hyviä tietotekniikan taitoja ja vuorovaikutustaitoja, kykyä tiimityöskentelyyn ja vaativaan asiakaspalveluun sekä hyvää paineensietokykyä. Kielitaidon osalta odotetaan hyvää suomenkielen taitoa ja tehtävän edellyttämää ruotsin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Virka sijoittuu vaativuusluokkaan 8 (tehtäväkohtainen palkanosa on 2 688,77 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi/turvallisuusselvitykset.

Virkaan voidaan asettaa enintään kuuden kuukauden koeaika. 

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 1.10.2021 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi toimittaa myös sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä

Kansliapäällikkö Matti Marttunen, puh. 09 432 3333

Id valtiolle.fi -palvelussa:
21-49-2021
Viimeinen hakupäivä:
1.10.2021 16:00