Tiedotteet

Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

”NO DRONE ZONE” –kyltti ei ole lainmukainen

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen katsoo, että kauko-ohjattavan lennokin lentokieltoaluetta osoittavassa kyltissä on käytettävä kansalliskieliä. Pelkästään englannin kielen käyttäminen ei ole lain mukaista. 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätös 4345/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla www.oikeusasiamies.fi.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Mikko Sarja, p. 09 432 3364.