Miten kantelu tutkitaan?

 

Kun oikeusasiamies tutkii kantelun, hän arvioi, mitä asialle pitäisi tehdä.
Hän arvioi jokaisessa tapauksessa, ovatko viranomaiset noudattaneet lakia.

Oikeusasiamies arvioi myös, ovatko perusoikeudet ja ihmisoikeudet toteutuneet.
 
Kun oikeusasiamies tutkii kantelua, hän kyselee asiasta monelta eri ihmiseltä.
Hän puhuu sen viranomaisen kanssa, josta joku on tehnyt kantelun.

Hän pyytää myös selvityksiä ja tietoa asiasta muilta viranomaisilta.
Hän voi määrätä tarkastajia tutkimaan asiaa.
Hän voi myös pyytää poliisia tutkimaan asiaa.
 
Viranomaisella on oikeus kertoa oma mielipiteensä asioista.
Samalla hän saa aina tietää, kuka on tehnyt kantelun hänestä.

Kantelut ovat yleensä julkisia

Kantelut ovat yleensä julkisia.
Se tarkoittaa, että muutkin saavat tietää kantelusta, jos haluavat.
 
Salaisia tietoja ovat kuitenkin esimerkiksi kantelijan terveys tai sosiaalituet.

Oikeusasiamies voi siirtää kantelun jollekin toiselle tutkijalle, jos se on tarpeellista.
Hän ilmoittaa siirrosta kantelijalle.

Kantelun seuraukset riippuvat siitä, mitä oikeusasiamies saa selville, kun hän tutkii asiaa.

Mitä oikeusasiamies voi tehdä?

Oikeusasiamies voi nostaa syytteen, jos on tapahtunut rikos.
Hän voi antaa viranomaiselle huomautuksen, jos viranomainen on rikkonut lakia tai tehnyt työnsä huonosti.
Oikeusasiamies voi kertoa viranomaiselle, miten hänen olisi pitänyt toimia lain mukaan.
 
Lisäksi oikeusasiamies voi kertoa, millaista on hyvä hallinto tai miten kantelijan oikeudet toteutuvat.

Hän voi myös pyytää, että viranomainen oikaisee virheen tai hyvittää sen asiakkaalle.

Jos oikeusasiamies on huomannut virheitä viranomaisen toiminnassa, hän voi pyytää viranomaista muuttamaan toimintaansa.

Mitä oikeusasiamies ei voi tehdä?

Oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisten ratkaisuja.
 
Hän ei voi kumota tuomioistuimen päätöstä.
Hän ei voi puuttua sellaisiin kysymyksiin.
jotka täytyy todistaa tai päättää oikeudessa.
 
Oikeusasiamies ei voi puuttua viranomaisen työhön, jos viranomainen on noudattanut lakia ja toiminut oikein.
Oikeusasiamies ei voi määrätä vahingonkorvauksia.
Hän ei myöskään voi neuvoa lakiasioissa.

Kanteluun saa kirjallisen päätöksen

Oikeusasiamies kertoo joistakin tärkeistä päätöksistään oikeusasiamiehen verkkosivuilla.
Hän saattaa kertoa päätöksistä myös tiedotusvälineille.
Oikeusasiamies ei silti kerro kantelijan nimeä.
Hän ei myöskään kerro salaisia tietoja tiedotusvälineille tai muille.