Mitä ovat perus- ja ihmisoikeudet?

 
Kun oikeusasiamies tutkii kanteluja, hän arvioi, toteutuvatko tapauksessa perusoikeudet ja ihmisoikeudet.
Suomessa lait antavat turvaa ihmisille.
 
Tärkeät lait ovat:
- kansalliset perusoikeudet,
- Euroopan unionin perusoikeudet ja
- kansainväliset ihmisoikeudet.

Jokaisella ihmisellä on perusoikeudet

Perusoikeudet tarkoittavat oikeuksia, jotka on mainittu Suomen perustuslaissa.
Ne ovat perusarvoja ja tärkeitä asioita kaikille.
Perusoikeudet turvaavat jokaisen ihmisen vapautta.
Valtio, kunnat tai viranomaiset eivät saa puuttua tähän vapauteen.
Perusoikeudet takaavat esimerkiksi, että jokaisella ihmisellä on oikeus elää.
 
Kaikilla on oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.
Kaikilla on vapaus liikkua ja oikeus suojella yksityiselämäänsä.
Kaikilla on sananvapaus, vapaus kokoontua ja kuulua yhdistyksiin.
Kaikilla on omaisuuden suoja.
Se tarkoittaa, että toisen omaisuutta ei saa viedä tai tuhota.
 
Perusoikeuksiin kuuluvat taloudelliset oikeudet, sosiaaliset oikeudet ja sivistykselliset oikeudet.
Niitä ovat esimerkiksi oikeus työhön, sosiaaliturvaan ja oikeus saada opetusta.

Perustuslaki suojaa

Lisäksi perustuslaki suojelee tasa-arvoa.
Perustuslaki antaa oikeuden osallistua vaaleihin.
Perustuslaki antaa kaikille Suomen kansalaisille oikeuden käyttää omaa kieltään.
Lisäksi perustuslaki suojelee ympäristöä.
 
Jokaisella suomalaisella on oikeusturva.
Se tarkoittaa, että lait suojelevat heidän oikeuksiaan.

EU:n oikeudetkin koskevat suomalaisia

Suomalaisia koskevat myös Euroopan unionin perusoikeudet.
Euroopan unionilla on perusoikeuskirja.
Siihen on kirjoitettu ihmisten perusoikeudet.
Euroopan unionin jäsenmaiden ja niiden viranomaisten on pakko noudattaa perusoikeuksia.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille

Ihmisoikeudet on kirjoitettu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.
Suomen valtio on luvannut turvata nämä oikeudet kansalaisilleen ja kaikille ihmisille, jotka ovat Suomessa.
Ihmisoikeuksien tarkoitus on antaa kaikille ihmisarvon mukainen elämä.