Mitä oikeusasiamies tekee?

 
Oikeusasiamies tutkii hänelle tulevia kanteluita.

Oikeusasiamies voi myös tutkia epäkohtaa,
jonka hän on itse huomannut.
Epäkohta tarkoittaa asiaa, joka on jollakin tavalla
epäoikeudenmukainen tai väärin.

Oikeusasiamies tekee myös tarkastuksia

Oikeusasiamies tekee tarkastuksia suljettuihin laitoksiin, varuskuntiin ja virastoihin.
Oikeusasiamiehelle tulee
vuodessa monta tuhatta kantelua.

Suljettu laitos tarkoittaa paikkaa,
josta ei pääse pois, vaikka haluaisi.
Sellaisia ovat esimerkiksi vankilat ja lastenkodit.
 

Tarkastuksilla laitosten asukkaat ja työntekijät
voivat keskustella oikeusasiamiehen kanssa.
Oikeusasiamies ei kerro muille,
mitä hänelle on kerrottu.

Oikeusasiamiehen kansliasta tehdään
vuosittain yli 100 tarkastusta.

Eduskunta valitsee oikeusasiamiehet

Suomessa on yksi oikeusasiamies
ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä.

He tekevät samaa työtä ja
työskentelevät itsenäisesti.
Heillä kaikilla on samat oikeudet
ja valtuudet tehdä työtään.
Valtuudet ja oikeudet on kerrottu laissa.

Oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehet
valitsee eduskunta.
He tekevät työtään neljä vuotta kerrallaan.

Oikeusasiamies kertoo eduskunnalle joka vuosi,
millaista työtä hän on tehnyt.
Hän julkaisee työstään kirjan, vuosikertomuksen.