Kantelu oikeusasiamiehelle

 

Kuka voi tehdä kantelun?

Oikeusasiamiehelle voi tehdä kantelun kuka tahansa.

Voit tehdä kantelun, jos viranomainen on kohdellut sinua
väärin tai epäoikeudenmukaisesti.
Esimerkiksi olet joutunut odottamaan liian kauan
viranomaisen päätöstä tai et ole saanut hoitoa,
joka sinulle olisi kuulunut.

Voit tehdä kantelun myös toisen ihmisen puolesta.
Silloin sinulla pitää olla valtakirja.
Valtakirja tarkoittaa, että sinulla on toisen ihmisen kirjallinen lupa
tehdä kantelu hänen puolestaan.

Kenestä voit tehdä kantelun?

Voit tehdä kantelun oikeusasiamiehelle viranomaisista tai virkamiehistä.

Viranomaisia ovat esimerkiksi:
- valtion virastot ja laitokset
- kuntien virastot ja luottamuselimet
- tuomioistuimet.

Luottamuselimiä ovat esimerkiksi:
- kuntien ja kaupunkien valtuustot,
- kunnanhallitukset, kaupunginhallitukset
- kuntien ja kaupunkien lautakunnat.

Virkamiehiä ovat esimerkiksi:
- poliisit
- ulosottomiehet
- sosiaalityöntekijät
- terveyskeskuslääkärit
- kunnanjohtajat
- peruskoulun opettajat
- rakennustarkastajat
- tuomarit.

Voit kannella oikeusasiamiehelle myös laitoksista, jotka hoitavat julkisia tehtäviä.

Niitä ovat esimerkiksi työttömyyskassat ja vakuutuslaitokset
Ne maksavat ihmisille korvauksia, tukia ja eläkkeitä.

Julkisia tehtäviä hoitavat myös yritykset, joilta kunnat ostavat palveluita.
Lastenkoti voi olla tällainen yritys.

Ennen kantelua

Ennen kuin teet kantelun, puhu suoraan sen viranomaisen kanssa,
joka on toiminut väärin.
Puhuminen voi ratkaista ongelman, eikä kantelua tarvitse tehdä.

Kenestä et voi tehdä kantelua?

Et voi tehdä kantelua muista kuin viranomaisista, virkamiehistä tai niistä, jotka hoitavat julkisia tehtäviä.

Et voi ilmoittaa oikeusasiamiehelle rikoksesta.
Jos on tapahtunut rikos, sinun täytyy ilmoittaa siitä poliisille.
 
Et voi kannella oikeusasiamiehelle esimerkiksi
- pankeista tai yrityksistä
- asunto-osakeyhtiöistä eli taloyhtiöistä
- asianajajista tai yksityislääkäreistä
- tavallisista ihmisistä.

Et voi kannella oikeusasiamiehelle aatteellisista yhdistyksistä.
Sellaisia ovat esimerkiksi urheiluseurat tai poliittiset puolueet

Et voi kannella oikeusasiamiehelle eduskunnasta tai kansanedustajista
tai valtioneuvoston oikeuskanslerista.
Oikeuskansleri valvoo esimerkiksi sitä, että hallituksen ja presidentin työ noudattaa lakia.

Et voi kannella oikeusasiamiehelle ulkomaiden viranomaisista.
Voit kannella vain viranomaisista Suomessa.

Et voi kannella oikeusasiamiehelle kansainvälisistä järjestöistä.
Niillä on toimintaa monessa eri maassa.

Mistä asiasta voit kannella?

Laissa sanotaan, mitä asioita oikeusasiamies voi tutkia tai mitä asioita hän ei voi tutkia.
Oikeusasiamies ei tutki kantelua, jos asia ei kuulu oikeusasiamiehelle.

Voit tehdä kantelun sellaisesta toiminnasta, joka ei noudata lakia.

Viranomainen rikkoo lakia esimerkiksi,
- jos hän tekee asioita, joihin hänellä ei ole oikeutta
- jos hän käyttää väärin oikeuksiaan
- jos hän viivyttelee paljon työssään
tai ei perustele päätöksiään kunnolla
- jos hän rikkoo ihmisten perusoikeuksia tai ihmisoikeuksia.

Viranomainen ei saa olla huolimaton työssään tai käyttäytyä huonosti.
Viranomaisen täytyy myös neuvoa asiakkaitaan niin,
että asiakas osaa toimia oikein.

Milloin oikeusasiamies ei tutki kantelua?

Oikeusasiamies ei tutki kantelua, jos asia on yli kaksi vuotta vanha,
ellei tapaus ole erityisen vakava.

Oikeusasiamies ei tutki kantelua, jos tuomioistuin käsittelee asiaa samaan aikaan.

Oikeusasiamies ei tutki kantelua, jos asiaan on jo haettu muutosta
tai siihen voi vielä hakea muutosta viranomaiselta.

Oikeusasiamies ei tutki kantelua, jos et ilmoita omaa nimeäsi.