Rehtori ja opettajat eivät puuttuneet kiusaamiseen

Mitä tapahtui?

Erästä nuorta oli nimitelty, tönitty, tuupittu ja lyöty koko yläasteen ajan. Kiusaaminen jatkui lukiossa.
Koulun opettajat eivät olleet puuttuneet asiaan, vaikka poliisi oli tutkinut sitä.

Nuori joutui hakemaan psykiatrista apua ja vaihtamaan lukiota.

Mitä oikeusasiamies päätti?

Oikeusasiamies moitti koulua. Rehtorin ja opettajien olisi pitänyt puuttua kiusaamiseen heti.

Kenellä on vastuu kiusaamisesta?

Rehtorilla ja opettajilla on velvollisuus ottaa kiusaaminen vakavasti ja puuttua siihen tehokkaasti.
Koulun pitää valvoa esimerkiksi välitunteja, jotta kiusaaminen huomataan.
Jos koulukiusaamisessa pahoinpidellään toista, se on rikos, joka kuuluu poliisin tutkittavaksi.
 
Opettajille ja vanhemmille kannattaa kertoa kiusaamisesta.
 

Jokaisella on oikeus turvalliseen kouluun.

Takaisin
koulukiusattu