Tutkimukset

Ihmisoikeuskeskus ja oikeusasiamiehen kanslia teettivät vuonna 2017 tutkimuksen seniorikansalaisten kotihoidosta. Tutkimuksessa tarkastellaan seniorikansalaisten ja heidän omaisten arvioita kotihoidosta ja kotihoidon tarpeesta.

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta