Tiedotteet

Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Itsearviointityökalu kehitysvammaisten erityishuoltoa järjestäville toimijoille
Henkilöasiakkaiden tuloverotusta koskevien oikaisuvaatimusten pitkät käsittelyajat Verohallinnossa
Mikko Sarja jatkaa apulaisoikeusasiamiehen sijaisena
Digi- ja väestötietovirasto menetteli virheellisesti sen määrätessä Suomi.fi Valtuudet-palvelun käyttöönoton edellytyksistä
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2020 eduskunnan puhemiehelle
Yliopistot eivät menetelleet lainvastaisesti muuttaessaan opiskelijavalintaperusteita keväällä 2020
Pyörätuolilla pääsee entistä useammin äänestämään esteettömästi
Poliisin toiminta Black Lives Matter -mielenosoituksessa
Apulaisoikeusasiamies esittää postilain täsmentämistä
Vakuutustutkinnasta tulisi säätää lailla
Haettavana apulaisoikeusasiamiehen sijaisen toimi
AOA Pölönen: Senaatti-kiinteistöjen asema valtion monopolivuokranantajana ei perustu lakiin
AOA Sakslin tarkasti vanhusten palveluja koronapandemian aikana
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020
Matti Marttunen oikeusasiamiehen kanslian kansliapäälliköksi
Poliisihallitus tulkitsi kokoontumisrajoituksia liian laajasti
AOA Sakslinilta lastensuojelua koskevia ratkaisuja
Rajavartiolaitoksen menettely rajaliikenteen rajoittamista koskevassa asiassa
Julkisuuslakia tulisi uudistaa
Oikeusasiamies ei tutki poliisin menettelyä Elokapina-mielenosoituksessa
Kuntien päätöksenteossa oppilaan oikeusturvaa vaarantavia puutteita
Valtioneuvoston hankkeiden nimissä tulee käyttää kansalliskieliä
Lapsiin kohdistuneiden rikosten käsittely tulisi säätää kiireelliseksi
Uskonnonvapaus kouluissa
Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus on turvattava ylioppilaskokeen järjestelyissä
Rikosylikonstaapelille huomautus useista lainvastaisuuksista
Poliisin toiminnasta Black Lives Matter –mielenosoituksessa lukuisia kanteluja
Väylävirasto on luopunut oikeusasiamiehen moittimasta Väylä-oheisnimestään
Poliisin ennalta estävän toiminnan valtuuksia tulisi arvioida
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2019 eduskunnan puhemiehelle
Poikkeusolot ja koulutus
Liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten valvonnassa oikeudellisia ongelmia
Apulaisoikeusasiamies huolissaan vanhustenhuollon ohjeistusten ja valvonnan puutteista
Oikeusasiamiehelle paljon poikkeusoloihin liittyviä kanteluita
Oikeusasiamies asetti uuden ihmisoikeusvaltuuskunnan
Rajoituksia oikeusasiamiehen kanslian asiakaspalvelussa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi
Putkakuolemien ehkäisemiseen ja seurantaan panostetaan
Eduskunnan oikeusasiamies 100 vuotta
Ihmiskaupan uhrien oikeuksia ja asemaa vahvistetaan lainsäädäntömuutoksilla
Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2019
Suomen kansalliselle ihmisoikeusinstituutiolle on myönnetty uudelleen A-status
Apulaisoikeusasiamies tutkii Senaatti-kiinteistöjen aseman valtion monopolivuokranantajana
Sirpa Rautio jatkaa Ihmisoikeuskeskuksen johtajana
Oikeusasiamies moittii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan nimiä
No-Harm Center on saanut kansalliskielten mukaiset nimet
AOA moittii verohallintoa: pitkät jonotusajat toimistossa – puhelut jäivät vastaamatta
Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia
Turvallisuusviranomaisten uudet virkamerkit loukkaavat kansalliskielten yhdenvertaisuutta
Sellitupakoinnin kieltäminen Helsingin vankilassa
Kuntien kirjavat käytänteet vaarantavat perusopetuksen maksuttomuutta
Lukuisia toimenpideratkaisuja huostaanotettujen lasten kanteluihin
Lapsia koskevat esitutkinnat toimitettava viipymättä
Kunta loukkasi opettajan sananvapautta
Apulaisoikeusasiamies selvittää Sakari-järjestelmän puutteita
Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta useita ratkaisuja työntekijän rokotussuojasta
Putkakuolemien ennalta ehkäisyyn on panostettava
Apulaisoikeusasiamies selvittää HUS:n ohjeistusta poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamisesta
Haukiputaan poliisivankilassa vakavia puutteita
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2018 eduskunnan puhemiehelle
Esteettömyydessä vakavia puutteita - pyörätuolilla ei päässyt äänestyspaikalle
Apulaisoikeusasiamies selvittää yhdenvertaisuutta palveluasumisen maksuissa
Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla
Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution statuksen uudelleenarviointi on alkanut
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - esteettömyydessä ja vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita
Jari Pirjola valittu CPT:n jäseneksi
Lukuisia ongelmia rajoitustoimenpiteiden päätöksenteossa
Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen
Julkisten hallintotehtävien hoitaminen Business Finlandissa
Oikeusasiamies ei voi puuttua lääkärihelikopterin tukikohdan sijaintiin Kaakkois-Suomessa
Kaupunki loukkasi rehtorin sananvapautta
Oikeusasiamies ja Ihmisoikeuskeskus jatkavat vanhusten oikeuksien valvonnan tehostamista
Oikeusasiamiehelle yli 5500 kantelua vuonna 2018
Vammaisen henkilön ihmisarvoa loukattiin sairaalan psykiatrisella osastolla
Lakiin perustumattoman yläikärajan asettaminen taiteen perusopetuksessa on syrjintää
Keskusrikospoliisille moitteet lausunnosta