Muista tietoturva

Sähköisesti tehty kantelu välittyy avoimen tietoverkon kautta.

Salassa pidettäviä tai muuten arkaluotoisia tietoja ei siis ole syytä lähettää tavallisena sähköpostina, verkkolomakkeella tai sen liitteinä.
 
Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot, jotka koskevat:
  • tuloja, varallisuutta tai verotusta
  • terveydentilaa
  • työkyvyttömyyseläkettä
  • sosiaalihuollon asiakkuutta
  • vahingonkorvauksia
  • pidätystä tai vankeutta.
Toimittakaa näitä tietoja sisältävät liitteet suojatun yhteyden kautta tai postitse, vaikka tekisitte kantelunne verkkolomakkeen avulla.

 

Suojattu yhteys

Oikeusasiamiehen kansliaan voi lähettää suojattua sähköpostia eduskunnan turvaviestin kautta.

 
Suojattu yhteys:
https://turvaviesti.eduskunta.fi/

 

Merkitkää vastaanottajaksi:
oikeusasiamies@eduskunta.fi - KIRJOITA OSOITE MUISTIIN, se ei toistu sähköpostissa.

 
Arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja sisältävän viestin lähettäminen on lain mukaan lähettäjän vastuulla (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 8 §, 13/2003).