Avoimet tehtävät

VANHEMMAN OIKEUSASIAMIEHENSIHTEERIN VIRKA
(Valtiolle.fi ID: 21-11-2018)

Organisaation esittely: Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Hakuaika päättyy: 16.4.2018 klo 16:00
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.

Työpaikan tiedot: Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Tehtävän kuvaus: Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana vanhemman oikeusasiamiehensihteerin virka. Virka täytetään 1.6.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.

Vanhemman oikeusasiamiehensihteerin tehtävänä on valmistella ja esitellä oikeusasiamiehelle kuuluvia laillisuusvalvonta- ja lausuntoasioita, osallistua oikeusasiamiehen tarkastustoimintaan ja tehdä muut hänelle mahdollisesti osoitettavat tehtävät. Tehtävään kuuluu myös alan lainsäädännön, oikeuskäytännön ja ratkaisukäytännön, perus- ja ihmisoikeuksien sekä julkisen keskustelun seuraaminen.

Viran tehtäväalueeseen kuuluvat sosiaalihuollon alan ja siihen liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluu myös erityisesti sosiaalihuollon, mutta myös muuhun tarkastustoimintaan osallistuminen ja sen kehittäminen yhdessä ratkaisijan ja pääesittelijän kanssa.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset: Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (nyk. oikeustieteen maisterin tutkinto) tai virkaan soveltuva muu ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävässä vaadittava kokemus julkisesta hallinnosta tai tuomarin tehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen erinomainen kirjallinen ja suullinen taito sekä toisen kielen tyydyttävä kirjallinen ja suullinen taito.

Hakijalta odotamme: Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista sosiaalihuoltoon liittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemista, perus- ja ihmisoikeusosaamista, alan viranomaisten toiminnan laaja-alaista tuntemista sekä pitkäaikaista (palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemus yli 8 vuotta) ja monipuolista käytännön työkokemusta tehtäväalueelta. Kokemus kantelujen käsittelystä ja tarkastustoiminnasta luetaan eduksi.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää käytännössä erinomaista suomen kielen taitoa. Hyvä englannin kielten taito ja muu kielitaito luetaan eduksi. Odotamme hakijalta myös hyviä vuorovaikutustaitoja.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Palkkauksen peruste: Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Virka sijoittuu vaativuusluokkaan 11 (tehtäväkohtainen palkanosa 4 379,92 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo/henkiloturvallisuusselvitys.

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa 6 kuukauden koeaika.

Matkustamiseen liittyvät tiedot: Tehtävä edellyttää tarkastus- ja muuta matkustamista.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 16.4.2018 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi myös toimittaa sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:
Esittelijäneuvos Tapio Räty, puh. 09 432 3379
Kansliapäällikkö Päivi Romanov, puh. 09 432 3333

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOIMISTOSIHTEERIN VIRKA
Valtiolle.fi ID: 21-14-2018, Hakuaika päättyy: 27.4.2018 klo 16.00

Työnantajan esittely
Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää viranomaisten toiminnan laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Oikeusasiamies tutkii kanteluita, ottaa omia aloitteita ja tekee tarkastuksia virastoissa ja laitoksissa sekä paikoissa, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. Oikeusasiamiehen tehtävät on määritelty perustuslaissa ja laissa eduskunnan oikeusasiamiehestä.

Perustiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen
Alkamisaika: 1.6.2018. Virka täytetään 1.6.2018 lukien tai sopimuksen mukaan.
Työaikamuoto: Virastotyöaika
Työpaikkojen lukumäärä: 1
Viran sijoittaminen: Virka on viraston yhteinen.

Viran/tehtävän kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa on haettavana kanslian asianhallintatiimiin kuuluva toimistosihteerin virka.

Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat monipuolisesti asianhallintatiimin tehtävät, kuten asiakirjojen viimeistely, lähetettävien asiakirjojen tulostaminen ja lähettäminen sekä asiakaspalvelutehtävät. Tehtäviin kuuluu myös tietopyyntöihin, tutkimuslupiin ja tietopalveluun liittyviä asioita sekä sanelujen purkaminen. Kansliassa on käytössä sähköinen asianhallinnan järjestelmä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävien edellyttämä koulutus ja kokemus.

Hakijalta odotamme

Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen antaa hyvä asianhallinnan työkokemus ja osaaminen julkisen hallinnon vastaavanlaisista tehtävistä, joissa henkilö on käyttänyt modernia asianhallinnan järjestelmää. Palkkausjärjestelmän viitteellinen työkokemusvaatimus toimistosihteerin tehtävässä on 3 - 5 vuotta.

Odotamme hakijalta kykyä tiimityöskentelyyn ja vaativaan asiakaspalveluun sekä valmiutta hoitaa monenlaisia asianhallinnan tehtäväkentän töitä. Odotamme hakijalta myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyviä tietoteknisiä taitoja sekä asiakaspalvelussa tarvittavaa ruotsin ja englannin kielten taitoa.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkausmuoto: Kuukausipalkka

Viran palkkaus määräytyy eduskunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Virka sijoittuu vaativuusluokkaan 6 (tehtäväkohtainen palkanosa on 2 262,90 euroa/kk). Henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvana osana maksetaan lisäksi enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Turvallisuusselvitys: Nimitettäväksi esitettävästä voidaan tehdä hakijan suostumuksella ennen nimitystä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista on tarkempia tietoja osoitteessa www.poliisi.fi/supo/henkiloturvallisuusselvitys.

Koeaika: Virkaan voidaan asettaa enintään 6 kuukauden koeaika.

Hakemukset tallennetaan ensisijaisesti valtion sähköiseen rekrytointipalveluun www.valtiolle.fi viimeistään 27.4.2018 klo 16.00 mennessä. Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitettavan hakemuksen voi toimittaa mainittuun määräaikaan mennessä myös eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon (oikeusasiamies@eduskunta.fi tai Arkadiankatu 3, 00102 EDUSKUNTA). Hakemukseen pyydetään liittämään nimikirjanote, ansioluettelo tai muu vastaava selvitys hakijan ansioista. Liitteet voi toimittaa myös sähköpostitse tai postitse oikeusasiamiehen kanslian kirjaamoon. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä
Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä, puh. 09 432 3363
Kansliapäällikkö Päivi Romanov, puh. 09 432 3333 (23.-27.4.)