Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Undersökningsledarens sak är att besluta on information

Biträdande JO Pajuoja tillrättavisar polisen

 
Biträdande JO Jussi Pajuoja anser att det är undersökningsledaren som ska besluta om vilken information som ska ges ut om en pågående förundersökning och även om informationssättet. Pajuoja har tagit ställning till två klagomål gällande Helsingfors polisinrättningens information.

En undersökningsledare vid polisinrättningen hade publicerat ett meddelande med en övervakningsbild på en person som misstänktes för sexualbrott. Polisinrättningens nätpolis lade senare ut bilden på Helsingforspolisens Facebooksidor. Undersökningsledaren hade emellertid inte valt att publicera bilden på Facebook.
 
Pajuoja understryker att det av förordningen om förundersökning tydligt framgår vilka tjänsteinnehavare vid en polisrättning som har rätt att lämna uppgifter om en förundersökning till offentligheten, dvs. undersökningsledaren och dennes förman samt de andra tjänstemän som har utsetts därtill av förmannen

- För mig är det en främmande tanke att vilken som helst tjänsteinnehavare vid polisen kan göra sin egen version av och välja publiceringskanal för ett meddelande som är avsett för offentligheten, konstaterar Pajuoja.
 
Onödigt detaljerad brottsbeskrivning

I ett annat klagomål som gällde samma ärende kritiserades polisen för att fel person greps med anledning av bilden i polisens meddelande.

Enligt Pajuojas åsikt var det motiverat att publicera bilden för att få tag på den misstänkte. Undersökningsledarens meddelande innehöll dock en onödigt utförlig beskrivning av gärningssättet och förhållandena kring brottet. Det fanns därför risk för att fel person blev utpekad som den som begått det i detalj beskrivna brottet.

Biträdande JO:s beslut dnr 2543/4/12 och 1656/4/13 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger JO-sekreterare Kristian Holman, tfn (09) 432 3368.