Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Skolan måste ordna ett alternativ till en religiös morgonsamling

 
Eleven och hans eller hennes vårdnadshavare ska ha en ärlig och verklig frihet att välja om eleven deltar i skolans evenemang där religiösa inslag ingår, konstaterar BJO Jussi Pajuoja.

Grundskoleeleven som klagade hos justitieombudsmannen var enligt egen utsago befriad från morgonsamlingar. Under denna tid ordnades ingen ersättande verksamhet.

Enligt BJO är det även problematiskt att föräldrarnas ståndpunkt inte utretts.
- Även om barnets åsikt ska beaktas använder sig föräldrarna i sista hand av hans eller hennes religionsfrihet.

En alternativ verksamhet ska ordnas i fortsättningen enligt grundlagsutskottets ståndpunkt (GrUB 2/2014) och Utbildningsstyrelsens anvisningar så att elevernas samvets- och religionsfrihet uppfylls fullständigt.

BJO Pajuojas beslut dnr 3994/13 (på finska), tilläggsuppgifter JO-sekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn (09) 4323347.