Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Polischef klandras för Kiakkovieras-yttrande

 
 
Polischefen vid polisinrättningen i Birkaland valde sina ord dåligt då han kallade demonstranter för ett rövargäng, anser biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja i sitt nyligen fattade beslut.

Beslutet anknyter till den s.k. Kiakkovieras-händelsen som ägde rum i samband med republikens presidents självständighetsmottagning i Tammerfors förra året.

Polisinrättningen höll en presskonferens den 7 december till följd av händelserna. Polischefen konstaterade då att det inte var frågan om en demonstration, utan om ett rövargäng som hade samlats med särskilt syfte att orsaka oroligheter.

Pajuoja konstaterar att det för en polisman under tjänsteuppdrag inte lämpar sig att använda sådana ordval som medier kan tillåtas använda. Av en polischef krävs ett sådant markerat sakligt beteende som inte ger upphov till att tolkas som fördomsfullt.

Ingen anledning att misstänka opartiskhet i samband med förundersökningarna

Sju personer lämnade in klagomål till justitieombudsmannen, med särskild kritik riktad mot polischefens yttrande. Dessutom ifrågasattes förmågan för polisinrättningen i Birkaland att utföra en trovärdigt opartisk förundersökning av händelserna efter ifrågavarande yttrande.

Biträdande justitieombudsman såg ingen anledning att tvivla över att polisinrättningen på behörigt sätt skulle överlämna förundersökningar angående händelserna.

BJO Pajuojas beslut dnr 5448, 5449, 5450, 5532, 5726, 5727/4/2013 och 141/4/2014 i sin helhet (på finska). Ytterligare information: referendarieråd Juha Haapamäki, tfn (09) 432 3334.

Inget att anmärka om polisens agerande under själva demonstrationen
 
BJO Pajuoja ansåg i sina beslut i mars att det inte fanns någon anledning att misstänka att polisen använt onödigt mycket våld eller på annat sätt agerat lagstridigti samband med Kiakkovieras-händelsen. Fyra klagomål hade mottagits om ärendet.

Ett av biträdande justitieombudsman Pajuojas beslut i sin helhet, dnr 5651/4/2013 (på finska).