Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Pasi Pölönen forsätter som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har utsett JD, referendarieråd Pasi Pölönen till uppdraget som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen för mandatperioden 15.12.2015 - 14.12.2019. Beslutet överensstämmer med grundlagsutskottets ställningstagande.

Justitieombudsmannen kallar ställföreträdaren att sköta en biträdande justitieombudsmans uppgifter om denne är förhindrad att sköta sitt uppdrag eller om uppdraget är obesatt.

Två personer anmälde sig till uppdraget. Pölönen har skött uppdraget också under den föregående mandatperioden