Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Biträdande justitieombudsman Lindstedt har fått utredningar om polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen

30.11.2006

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt har idag från inrikesministeriets polisavdelning fått utredningar om polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen 9.9.2006.

Efter att biträdande justitieombudsman Lindstedt tagit del av utredningarna beslutar han om de kan ges offentlighet i detta skede av ärendet. Åtminstone en del av materialet kommer uppenbarligen att sekretessbeläggas, eftersom det innehåller detaljerade uppgifter t.ex. om gripanden. Det innehåller också uppgifter om den pågående förundersökningen med anledning av att vissa personer misstänks ha gjort sig skyldiga till upplopp.

Medan klagomålen prövas överväger biträdande justitieombudsmannen om det eventuellt behövs ytterligare utredningar.

- - - - -

Justitieombudsmannen har hittills mottagit över 50 klagomål över polisens agerande i samband med Smash Asem -demonstrationen.

I flera av klagomålen framförs åsikten att det inte fanns någon orsak att stoppa demonstrationen och enskilda gripanden kritiseras. Dessutom understryks det att polisens order att upplösa folksamlingen antingen inte hördes eller var omöjliga att följa, eftersom polisen redan då hade slagit en ring runt dem som befann sig framför Kiasma och Posthuset. Klagandena anser också att många av dem som stängdes in var utomstående personer som inte kommit till platsen för att demonstrera. Enligt klagomålen fick de som befann sig på det avspärrade området ingen information om hur och när de skulle få avlägsna sig. De fick vänta länge innan de släpptes och villkoret var att de lämnade sina personuppgifter, fotograferades och fick åtminstone sina väskor genomsökta. Klagandena kritiserade också förhållandena i de bussar som de gripna fördes till samt i polishäktet. Vidare kritiserades polisen för att ha beslagtagit och undersökt mobiltelefoner, kameror och bildmaterial.

Närmare upplysningar ger biträdande justitieombudsman Jukka Lindtedt, tfn (09) 432 3333.