Ratkaisut ja tiedotteet

Uusimmat tiedotteet Uusimmat tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.
Takaisin

Avrundningen av rundradioskatten är problematisk för småinkomsttagare

BJO Sakslin kritiserar Skatteförvaltningen
 
 
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin anser det inte rätt att de som har de minsta inkomsterna tvingas vänta på förskottsåterbäringen för att få tillbaka den rundradioskatt de har betalt för mycket.

- Ju lägre inkomst skattebetalaren har, desto större är skattens ekonomiska betydelse, anser Sakslin.
 
Enligt Sakslin borde förskottsinnehållningen i sådana fall i första hand verkställas enligt den lagstadgade motiveringen.
 
Rundradioskatten, 0,68 %, innehålls i förskott även för låga inkomster som inte annars är föremål för beskattning. När avrundningsprocenten beräknas med en halv procents noggrannhet avrundas den till 1,0 %. Skattebeloppet som tagits ut för mycket återbärs först om ett år.
 
Sakslin kritiserar Skatteförvaltningen också för att det i Skatteförvaltningens anvisning om rundradioskatten inte anges hur man kan undvika att betala för mycket skatt till följd av avrundningsregeln.

Biträdande justitieombudsmannen uppmanar Skatteförvaltningen att senast den 29 augusti 2014 uppge vilka åtgärder besluten har lett till.

Justitieombudsmannen tog emot ett flertal klagomål i början av 2013 i vilka rundradioskatten kritiserades.
 
Skatt också från utlandet

En del av klagomålen gällde skyldigheten för utomlands bosatta finska medborgare att betala rundradioskatt.

Sakslin anser inte att frågan är lagstridig, efter rundradioskatten nu efter att Skatteförvaltningen har reviderat sin tolkning är sådan skatt som avses i inkomstskatteavtalen. Då beaktas den som skatt som det är möjligt att avräkna utomlands betalda skatter från.
 
Sakslin anser emellertid inkomstskattelagens s.k. treårsregel problematisk med tanke på principen om likabehandling och förbudet mot diskriminering i grundlagen. Enligt den betraktas en finsk medborgare som bosatt i Finland tills tre år har förflutit från utgången av det år då han eller hon lämnade landet.
 
- När regeln tillämpas enbart på finländare som har flyttat från Finland är den som omvänd diskriminering problematisk, konstaterar Sakslin.


Biträdande justitieombudsmannens beslut dnr 76 och 165/13/4 (avrundning) och dnr 58, 238, 313, 826/13/4 (skatt från utlandet) i sin helhet, (på finska).