Julkaistu
31.3.2023 6:54:00

Oikeusasiamiehen kanslian esittelijät tekivät 23.3. ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin Varsinais-Suomen viidessä kunnassa. Ensi kertaa tarkastuksia tehtiin 24.3. myös kolmeen sosiaalihuollon laitosäänestyskohteeseen Uudellamaalla. Yhdelle tarkastukselle osallistui myös Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää vaalisalaisuuden turvaamista, äänestysjärjestelyjä sekä äänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta. 

Esteettömyydessä havaittiin puutteita. Osaan yleisistä äänestyspaikoista ei ollut mahdollista päästä sisään pyörätuolilla omatoimisesti. Pääasiassa yleisillä ennakkoäänestyspaikoilla järjestelyt olivat kunnossa. 

Vaalibussia koskevat havainnot olivat myönteisiä, mutta yleisenä ennakkoäänestyspaikkana vaalibussin todettiin olevan ongelmallinen esteettömyyden näkökulmasta.

Vaalisalaisuuden säilymistä laitosäänestyksessä saattoi havaintojen mukaan vaarantaa erään äänestyspaikan epäonnistunut sijoittelu. Äänestyspaikan takana olevasta sisätilasta ja myös ulkoa ikkunasta oli näköyhteys äänestyspaikalle.

Laitosäänestyksestä saatu äänestäjien ja vaalitoimikuntien palaute oli hyvin myönteistä.  

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Sakslin piti tärkeänä, että laitosäänestys lisää erityisesti niiden vammaisten ja iäkkäiden henkilöiden äänestysaktiivisuutta, joilla ei ole mahdollista päästä yleisille äänestyspaikoille.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen tarkastuksen kohteina olivat Raisio, Turku, Kaarina, Paimio ja Salo. Laitosäänestystarkastukset tehtiin Hyvinkäälle, Nurmijärvelle ja Espooseen.

AOA päätti selvittää omana aloitteenaan Turun ja Kaarinan äänestysjärjestelyjä esteettömyyshavaintojen vuoksi ja vaalibussin käyttöä Salon kaupungissa. AOA selvittää myös vaihtelevia kuntien laitosäänestyskäytäntöjä erityisesti laitosäänestyspaikkojen valinnassa, ennakkojärjestelyissä ja yhteistoimintaa laitosten kanssa. AOA päätti vielä muun ohessa tutkia menettelyä, joka koskee äänestäjän tilannekohtaista kykeneväisyyttä äänestää.

Oikeusasiamiehen yhtenä erityistehtävänä on vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen edistäminen, suojeleminen ja seuranta. Tehtävä perustuu Suomen ratifioimaan YK:n vammaissopimukseen. Tämän vuoksi tarkastuksilla kiinnitetään erityistä huomiota esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja vammaisten henkilöiden osallistumismahdollisuuksiin ja poliittisiin oikeuksiin.

Tarkastuspöytäkirjat 1545/2023 ja 1546/2023 on julkaistu verkkosivulla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen p. 09 432 3338 tai Päivi Lahtinen p. 09 432 3377.