Julkaistu
2.12.2022 7:14:00

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) Sakslin on ratkaissut useita kanteluja liittyen vanhusten epäinhimilliseen kohteluun ja voimakkaiden rajoitustoimenpiteiden käyttämiseen fyysisen kivun tai saattohoidon aikana taikka leikkauksen jälkeen. AOA on kiinnittänyt huomiota siihen, että kanteluissa toistuvat samat vakavat epäkohdat. 

Virheellisen menettelyn taustalla on usein se, ettei henkilökunta tiedä, miten tilanteissa tulisi menetellä. Kanteluiden perusteella AOA päätti selvittää omana aloitteenaan, onko tällä hetkellä olemassa tarvittavaa tietoa rajoitustoimien käytön välttämisestä vanhusten hoidossa ja millä tavoin on huolehdittu siitä, että tieto on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä.

Saadun selvityksen perusteella erilaisia toimenpiteitä on tehty, mutta toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä.

Valvira arvioi ikääntyneiden asumisyksiköissä olevan melko vakiintuneet toimintatavat fyysisten rajoitustoimenpiteiden käytöstä. AOA:n määräämillä tarkastuksilla tehdyt havainnot osoittavat kuitenkin, että vakiintuneetkin toimintakäytännöt voivat olla sekä lain, ihmisoikeussopimusten että ammattieettisten periaatteiden vastaisia.

Yhteinen havainto on se, että olemassa olevat toimintaohjeet keskittyvät rajoitustoimenpiteiden käyttöön. Sen sijaan rajoittamistilanteiden ennaltaehkäisyä koskevat selkeät ja yksinkertaiset ohjeet ja sen myötä osaaminen vielä enimmäkseen puuttuvat.

AOA pyytää kiirehtimään selkeiden valtakunnallisten ohjeistusten ja koulutusmateriaalien laatimista.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin ratkaisu 3014/2022 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Muita aiheeseen liittyviä ratkaisuja:
Henkilökunnan puute sitomisen perusteena (oikeusasiamies.fi)
Deliriumpotilaan rajoittaminen somaattisessa sairaanhoidossa (oikeusasiamies.fi)
Tahdonvastainen tutkimusjakso kaupungin sairaalassa (oikeusasiamies.fi)

Lisätietoja antaa vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Lotta Hämeen-Anttila. p. 09 432 3353.