Julkaistu
26.6.2023 8:30:00

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Mikko Sarja on ottanut kantaa Kansaneläkelaitoksen (Kela) etuusohjeiden asianmukaisuuteen. Kela oli arvioinut ohjeidensa perusteella asiakkaan tuloiksi Veikkauksen pelivoittoja ja yksityisiä avustuksia, jos hän oli edeltävinä kuukausina sellaisia saanut.  

AOA:n mukaan toimeentulotukilaissa ei ole säännöstä, joka oikeuttaisi sellaisten tulojen käyttämistä toimeentulotuen laskelmassa, joita asiakkaalla ei ole tosiasiallisesti käytettävissään. Säännökset käytettävissä olevista tuloista estävät pääsääntöisesti laskennallisen (fiktiivisen) tulon huomioimisen henkilön käytettävissä olevana tulona, kun toimeentulotuesta päätetään. 

Kelan menettely perustui sen omiin etuusohjeisiin. AOA korostaa sitä, että viranomaisen oikeudellisesti sitomattomilla ohjeilla ei voida rajoittaa yksilön oikeutta laissa säädettyihin palveluihin ja tukitoimiin. 

AOA on pyytänyt Kelaa ilmoittamaan toimenpiteistään päätöksen johdosta. Lisäksi AOA on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriön arvioitavaksi, liittyykö toimeentulotukilain sääntelyyn asiakkaan käytettävissä olevista tuloista muutostarpeita. 

AOA Mikko Sarjan ratkaisu 1192/2022 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi

Lisätietoja antavat esittelijäneuvos Tapio Räty, p. 09 432 3379 ja ma. oikeusasiamiehensihteeri Eeva-Maria Tuominen p. 09 432 3395.