Julkaistu
16.5.2023 14:01:00

Eduskunta on valinnut eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään oikeustieteen lisensiaatti Mikko Sarjan. Sarja on aiemmin toiminut apulaisoikeusasiamiehen sijaisena ja esittelijäneuvoksena oikeusasiamiehen kansliassa. 

Vaali toimitettiin umpilipuin eli suljetulla lippuäänestyksellä. Sarja sai äänestyksessä enemmän kuin puolet annetuista äänistä, yhteensä 175 ääntä. 

Apulaisoikeusasiamiehen toimikausi alkaa 1.6.2023 ja päättyy 31.5.2027. Eduskunta valitsee oikeusasiamiehen ja kaksi apulaisoikeusasiamiestä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi ei noudata eduskunnan vaalikautta.