Julkaistu
16.6.2023 6:00:00

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on nimittänyt oikeustieteen tohtori Jari Råmanin apulaisoikeusasiamiehen sijaiseksi toimikaudeksi 16.6.2023 – 15.6.2027.

Lain mukaan eduskunnan oikeusasiamies valitsee, saatuaan asiasta perustuslakivaliokunnan kannanoton, apulaisoikeusasiamiehen sijaisen enintään neljän vuoden toimikaudeksi. Perustuslakivaliokunta oli kannanotossaan Jari Råmanin valinnan kannalla.

Råman toimii eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkönä. Hän on aiemmin työskennellyt apulaistietosuojavaltuutettuna tietosuojavaltuutetun toimistossa ja muun muassa tiedonhallinta- ja rekisterinpitopäällikkönä Poliisihallituksessa.

Apulaisoikeusasiamiehen sijaisen tehtävä tuli auki kun aiemmin tehtävää hoitanut Mikko Sarja valittiin eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi.

Lisätietoja antaa tiedottaja Citha Dahl, p. 09 432 3352.