Julkaistu
21.3.2023 7:56:00

Oikeusasiamies toimii YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan (OPCAT) kansallisena valvontaelimenä. Tässä tehtävässään oikeusasiamies tarkastaa paikkoja, joissa pidetään vapautensa menettäneitä henkilöitä. 

Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen määräyksestä tarkastettiin marraskuussa 2022 matkustaja-autolautta M/S Baltic Princessin säilöönottotilat. Tarkastus oli ensimmäinen laatuaan matkustaja-aluksilla. 

Tarkastuksella nousi esiin lukuisia ongelmallisia kysymyksiä, jotka mitä ilmeisimmin koskevat muitakin kuin vain tarkastettua alusta. Osin kysymys on kyseisen aluksen tiloista ja siellä noudatettavista menettelytavoista, mutta myös siitä, miten poliisi valvoo toimintaa, sekä lainsäädännön tilasta.

Oikeusasiamies on pyytänyt aluksen omistajayhtiötä 15.12.2023 mennessä ilmoittamaan toimenpiteistään. Lisäksi hän on ottanut poliisin menettelyn toiminnan valvonnassa ja lainsäädännön kehittämisen omina aloitteina tutkittavakseen. Hän on pyytänyt lausuntoja sisäministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. 

Tarkastuspöytäkirja EOAK/6559/2022 ja lausuntopyynnöt EOAK/816/2023 (asiakirja ruotsiksi), EOAK/1287/2023 ja EOAK/1288/2023 on julkaistu oikeusasiamiehen verkkosivuilla osoitteessa www.oikeusasiamies.fi.

Oikeusasiamies tulee jatkossakin kiinnittämään tarkastuksillaan huomiota yksityisen turvallisuusalan toimintaan ja sen valvontaan.

Lisätietoja antaa esittelijäneuvos Juha Haapamäki  09-432 3334.