$layout.getHTMLTitle($locale)

Oikeusasiamies päättää työnjaosta oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten kesken. Sitä ennen hän kuulee asiasta apulaisoikeusasiamiehiä.

Tämä työnjako astui voimaan 15.6.2023:

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ratkaisee asiat, jotka koskevat:

-    ylimpiä valtioelimiä
-    periaatteellisesti merkittäviä kysymyksiä
-    tuomioistuimia, oikeushallintoa ja oikeusapua
-    syyttäjälaitosta
-    poliisia, hätäkeskuslaitosta ja pelastustointa
-    sotilasasioita, puolustushallintoa ja Rajavartiolaitosta (ml.  varusmiesten terveydenhuolto​)
-    Tullia (pl. tulliverotus)
-    salaista tiedonhankintaa ja tiedustelua
-    kansallisen valvontaelimen tehtävien koordinointia ja raportointia

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisee asiat, jotka koskevat:

-    taloudellista toimintaa, maksuhäiriöitä ja ulosottoa
-    sosiaalihuoltoa
-    terveydenhuoltoa
-    vanhusten oikeuksia
-    vammaisten henkilöiden oikeuksia
-    alue- ja paikallishallintoa
-    Ahvenanmaan itsehallintoa
-    verotusta
-    tulliverotusta
-    ympäristöä
-    maa- ja metsätaloutta
-    liikennettä ja viestintää
-    rekisterihallintoa
-    uskonnollisia yhdyskuntia
-    saamelaisasioita

Apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

-    rikosseuraamusalaa (ml. vankiterveydenhuolto)
-    ulkomaalaisia
-    lapsen oikeuksia
-    yleistä edunvalvontaa
-    sosiaalivakuutusta
-    toimeentulotukea
-    työvoimaa ja työttömyysturvaa
-    varhaiskasvatusta, opetusta, tiedettä ja kulttuuria
-    kieliasioita

 


Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 14 §