$layout.getHTMLTitle($locale)

Oikeusasiamies päättää työnjaosta oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten kesken. Sitä ennen hän kuulee asiasta apulaisoikeusasiamiehiä.

Tämä työnjako astui voimaan 1.9.2018:

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 • ylimpiä valtioelimiä
 • periaatteellisesti merkittäviä kysymyksiä
 • poliisia, hätäkeskuslaitosta ja pelastustointa
 • syyttäjälaitosta, pois lukien valtakunnansyyttäjänvirastoa koskevat asiat
 • edunvalvontaa
 • kielikysymyksiä
 • ulkomaalaisia
 • vammaisten henkilöiden oikeuksia
 • salaista tiedonhankintaa
 • kansallisen valvontaelimen tehtävien koordinointia ja raportointia
 • oikeusministeriön hallinnonalan lausuntoasioita

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 • sosiaalihuoltoa
 • lapsen oikeuksia 
 • vanhusten oikeuksia
 • terveydenhuoltoa
 • alue ja paikallishallintoa
 • Ahvenanmaan itsehallintoa
 • verotusta
 • liikennettä ja viestintää
 • ympäristöä
 • maa ja metsätaloutta
 • saamelaisasioita
 • Tullia
 • kirkkoa

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen ratkaisee asiat, jotka koskevat:

 • tuomioistuimia, oikeushallintoa ja oikeusapua
 • valtakunnansyyttäjänvirastoa
 • rikosseuraamusalaa
 • taloudellista toimintaa, maksuhäiriöitä ja ulosottoa
 • sosiaalivakuutusta
 • toimeentulotukea
 • varhaiskasvatusta, opetusta, tiedettä ja kulttuuria
 • työhallintoa
 • työttömyysturvaa
 • sotilasasioita, puolustushallintoa ja Rajavartiolaitosta
 • tietosuojaa, tietohallintoa ja tietoliikennettä

 


Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 14 §