$layout.getHTMLTitle($locale)

Oikeusasiamies päättää työnjaosta oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten kesken. Sitä ennen hän kuulee asiasta apulaisoikeusasiamiehiä.

Tämä työnjako astui voimaan 1.10.2022:

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ratkaisee asiat, jotka koskevat:


- ylimpiä valtioelimiä
- periaatteellisesti merkittäviä kysymyksiä
- sotilasasioita, puolustushallintoa ja Rajavartiolaitosta
- poliisia, hätäkeskuslaitosta ja pelastustointa
- syyttäjälaitosta
- valtakunnansyyttäjänvirastoa
- edunvalvontaa
- kielikysymyksiä
- ulkomaalaisia
- salaista tiedonhankintaa
- kansallisen valvontaelimen tehtävien koordinointia ja raportointia
- oikeusministeriön hallinnonalan lausuntoasioita​

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisee asiat, jotka koskevat:

- sosiaalihuoltoa
- lapsen oikeuksia
- vanhusten oikeuksia
- vammaisten henkilöiden oikeuksia​
- terveydenhuoltoa
- alue- ja paikallishallintoa
- Ahvenanmaan itsehallintoa
- liikennettä ja viestintää
- ympäristöä
- maa- ja metsätaloutta
- saamelaisasioita
- kirkkoa​

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen ratkaisee asiat, jotka koskevat:

- tuomioistuimia, oikeushallintoa ja oikeusapua
- rikosseuraamusalaa
- taloudellista toimintaa, maksuhäiriöitä ja ulosottoa
- sosiaalivakuutusta
- toimeentulotukea
- varhaiskasvatusta, opetusta, tiedettä ja kulttuuria
- työhallintoa
- työttömyysturvaa
- tietosuojaa, tietohallintoa ja tietoliikennettä​
- Tullia
- verotusta

 


Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä 14 §