Tiedotteet

Tiedotteet Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Poliisi .

Vantaan menettely lastensuojeluasiassa ei anna aihetta enempään
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin EU:n perusoikeusviraston johtoon
Apulaisoikeusasiamies: Ei moitittavaa autoveron elv-palautuksissa
Apulaisoikeusasiamies tutkii viidentoista kunnan menettelyn
Maistraatti ei saa torjua säännönmukaisesti sähköistä kirkostaeroamisilmoitusta
Asiamiestapaamisten järjestely lainvastaista
Vaarallisen eläimen lopettamistuomiolle ei löydy täytäntöönpanijaa
Helsinki järjesti asunnottomille lisää yösijoja
Helsingin sosiaalivirasto sovelsi lakia väärin
Perusteettomat vapaudenriistot tulee hyvittää
Vertouksen avustavista tehtävistä tulisi säätää lailla
Ihmisarvoinen kohtelu ja vähimmän haitan periaate koskevat myös viranomaisen tiedottamista
Apulaisoikeusasiamies Sakslinin päätös johti veronpalautuksiin
AOA Sakslinin syytemääräys johti sakkoihin ulosottomiehelle
Käräjäoikeudet ovat löytäneet lainvastaisuutta kuudessa kotietsinnässä
AOA Sakslin kiirehtii parannuksia ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten asemaan
Valtuuston päätös henkilökunnan tupakoinnista pantiin täytäntöön lainvastaisesti
Esteellinen poliisi ei saa selvittää rikosepäilyjä
Poliisi ei olisi saanut hävittää todistusaineistoa ennen oikeudenkäyntiä
Polisen hade inte fått förstöra bevismaterial före rättegången
Magistrater får inte regelmässigt avslå elektroniska anmälningar om utträde ur kyrkan
Yliasutus haittaa tutkintavankeuden toteutumista Vantaan vankilassa
Poliisilaitoksille moitteita virheistä kotietsinnöissä
Kotietsintää ei voi tehdä salassa
Tullin olisi tullut korjata virheelliset autoveroprosenttitaulukot ja verotuspäätökset
Tampereen kaupungin asettama rekrytointikielto oli yhdenvertaisen kohtelun ja syrjintäkiellon vastainen
Kokkola menetteli virheellisesti tukiessaan joidenkin eduskuntavaaliehdokkaiden kampanjaa
Poliisi menetteli vastoin lakia kieltäessään jengiliivin käytön
Minister Enestam blev inte vilseledd vid beredningen av förordningen om avloppsrening i glesbygden
Ministeri Enestamia ei harhautettu hajajätevesiasetusta valmisteltaessa
Helsingfors socialverk behandlade en vidstående vårdnadshavares ansökan i över 13 månader
Helsingin sosiaalivirasto käsitteli oheishuoltajan tukihakemusta yli 13 kuukautta