Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2018 .

Oikeusasiamies moittii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan nimiä
Verohallinnon automatisoitu päätöksentekomenettely ei täytä perustuslain vaatimuksia
Kuntien kirjavat käytänteet vaarantavat perusopetuksen maksuttomuutta
Kunta loukkasi opettajan sananvapautta
Apulaisoikeusasiamies Sakslinilta useita ratkaisuja työntekijän rokotussuojasta
Apulaisoikeusasiamies selvittää HUS:n ohjeistusta poliklinikka- ja hoitomaksujen huojentamisesta
Oikeusasiamies luovutti kertomuksensa vuodelta 2018 eduskunnan puhemiehelle
Sijoitettujen lasten oikeuksia rajoitettiin lainvastaisella tavalla
Lukuisia ongelmia rajoitustoimenpiteiden päätöksenteossa
Tampereen yliopiston johtosääntö ei ole lainvastainen
Julkisten hallintotehtävien hoitaminen Business Finlandissa
Oikeusasiamies ei voi puuttua lääkärihelikopterin tukikohdan sijaintiin Kaakkois-Suomessa
Kaupunki loukkasi rehtorin sananvapautta
Sosiaalityöntekijöiden kohtuuton työtaakka vaarantaa sijaishuollon valvonnan ja kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen oikeuksien toteutumisen
EU-oikeuden vastaisuus ajoneuvoverolipun lähettämisessä
Apulaisoikeusasiamies on määrännyt lukuisia yllätystarkastuksia lastensuojelulaitoksiin – rajoitustoimenpiteissä ongelmia
Oikeusasiamies teki yllätystarkastuksia ennakkoäänestyspaikoille - vaalisalaisuuden turvaamisessa edelleen puutteita