Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Vireille vuonna 2010 .

Kunnan tulee järjestää perusopetusta kaikille kunnassa asuville lapsille
Poliisin tulee panostaa yksityisen turvallisuusalan valvontaan
Tarkkailuhaalarit puuttuvat vankien perusoikeuksiiin
Romulaiva Onyxin lähtölupa ei rikkonut Suomen kansainvälisiä velvoitteita
Kirjepostin digitoiminen on oikeudellisesti ongelmallista
Saamenkielisille tv-uutisille parempi lähetysaika
Taloudelliset syyt eivät vähennä kunnan vastuuta
Maistraatti ei saa torjua säännönmukaisesti sähköistä kirkostaeroamisilmoitusta
Asiamiestapaamisten järjestely lainvastaista
Vaarallisen eläimen lopettamistuomiolle ei löydy täytäntöönpanijaa
Helsingin sosiaalivirasto sovelsi lakia väärin
Perusteettomat vapaudenriistot tulee hyvittää
Lentoasemien turvatarkastuksissa on noudatettava tasapuolisuutta
VIranomaisen on tiedotettava hoitopaikan muutoksista
Jälkitarkastukset kuuluvat julkiseen terveydenhuoltoon
AOA Sakslin kiirehtii parannuksia ilman huoltajaa Suomeen tulleiden lasten asemaan
Valtuuston päätös henkilökunnan tupakoinnista pantiin täytäntöön lainvastaisesti
Esteellinen poliisi ei saa selvittää rikosepäilyjä
Ahvenanmaan maakunnan hallitus tulkitsi virheellisesti maakunnan hallintolakia
VTT loukkasi kahden tutkijansa sananvapautta
Poliisi ei olisi saanut hävittää todistusaineistoa ennen oikeudenkäyntiä
Polisen hade inte fått förstöra bevismaterial före rättegången
Opetustoimi voi korvata oppilaan kadonneet kengät kohtuussyistä
Magistrater får inte regelmässigt avslå elektroniska anmälningar om utträde ur kyrkan
Viranomaisen on esiinnyttävä oikealla nimellään
Oikeusasiamies esittää hyvitystä mielenterveysasian tuomioistuinkontrollin viiveen takia
Poliisilaitoksille moitteita virheistä kotietsinnöissä
Kotietsintää ei voi tehdä salassa