Tiedotteet

Tiedotteita julkaistaan oikeusasiamiehen ratkaisuista, jotka ovat johtaneet toimenpiteeseen tai joilla voi muuten olla yleistä mielenkiintoa.

Sisältö Hallinnonala Liikenne ja viestintä .

Apulaisoikeusasiamies esittää postilain täsmentämistä
Väylävirasto on luopunut oikeusasiamiehen moittimasta Väylä-oheisnimestään
Oikeusasiamies moittii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan nimiä
”NO DRONE ZONE” –kyltti ei ole lainmukainen
Apulaisoikeusasiamies Sakslin esittää postilain täsmentämistä
Liikennevirasto toimi vastoin luottamuksensuojan periaatetta
Oikeusasiamies: Metroliikenteen turvallisuustakeista tulisi säätää lailla
Kirjepostin digitoiminen on oikeudellisesti ongelmallista
Saamenkielisille tv-uutisille parempi lähetysaika
Lentoasemien turvatarkastuksissa on noudatettava tasapuolisuutta
Suomen Pankki peri lainvastaisesti toimittajalta maksuja tietopalvelusta
Ajoneuvohallintokeskuksen puhelinneuvonnan maksullisuus ja veroneuvonnan ulkoistaminen on lainvastaista
Apulaisoikeusasiamies Jääskeläinen moittii Helsingin maistraattia:
Yksityisyyden suojasta huolehdittava terveyskeskuksen odotustilassakin
Satamien turvatarkastusten valvonnassa ja sääntelyssä puutteita
Onnettomuustilanteissa salassa pidettävät henkilötiedot eivät saisi tulla julkisiksi
Lentoasemien turvatarkastukset
YLEn tehtävä julkisen palvelun hoitajana ei vaarantunut digiuudistuksessa
Asiamiespostien esteettömyydestä tulee huolehtia